Durant la Fira Maker vam estar muntant la reproducció de la Seu Vella feta en impressió 3D distribuïda, es a dir, que la seva realització s’havia fet en diverses impressores, a càrrec de diferents makers, i després enviades les peces per muntar-la «in situ». El repte era majuúscul. Per desgràcia no la vam poder veure acabada a la fira per problemes de logística d’algunes peces imprescindibles. En breu la tindrem acabada i llesta per poderla exposar allà on ens la demanin.